1. Cilj igre

Cilj igre je osvajanje većeg "prostora" od vašeg protivnika. Na početku ćete biti u nedoumici gdje postavljati vaše kamenove, jer ih možete staviti skoro na svako prazno sjecište ploče.

Jedan od načina osvajanja prostora je "uklanjanjem" protivnikovih kamenova.

Opkoljeni kamenovi uklanjanju se s ploče i smatraju zarobljenicima protivnika.

Kako uklanjati kamenove


Sljedećim potezom crnog, bijeli kamen biti će potpuno opkoljen i uklonjen s ploče.

Kamenovi koji se mogu ukloniti na ovaj način su "napadnuti". Japanski izraz za to (nešto kao "šah" kralju) je atari.


Bijeli kamen je sada potpuno opkoljen. Dakle ...


uklanja se s ploče.


Da je bijeli bio na potezu, mogao je "pobjeći" tako, da postavi drugi kamen uz napadnuti.