4. Zadatci za 48.kyu

Igrajte do uklanjanja

Od sada nadalje nećete uspjeti samo jednim potezom.

Igrajte sve dok ne vidite poruku uspješno ili krivo.

Čestitamo! Sada ste 48.kyu!