7. Nemogući potezi

Kamen možete postaviti skoro na svako slobodno sjecište ploče.
Međutim, na neka od njih to nije moguće.


Crni ne smije igrati na "A" (Bijeli smije).

Kad bi crni postavio kamen na "A", taj bi kamen bio potpuno opkoljen bijelim kamenovima.

Takvo samoubistveno ponašanje nije dozvoljeno.


Međutim, ovdje crni smije igrati na "B".

S crnim kamenom na "B" dva bijela kamena su potpuno opkoljena, pa se uklanjaju s ploče.