8. Zadatci za 46.kyu

Promislite dvaput


Zašto uklanjamo protivničke kamenove ?

Uklanjanjem protivničkih kamenova koji razdvajaju naše, postižemo spajanje naših lanaca.

Ovo je vrlo značajan vid igre.
Igrajte tako, da se vaši kamenovi mogu vezati jedni s drugima.


Čestitamo! Sada ste 46.kyu!