12. Zadatci za 43.kyu

Borba prsa o prsa (semeai)


Kako smo vidjeli u ovom primjeru, kada obje uzajamno opkoljene grupe nemaju dva oka, pobjeđuje onaj koji brže popuni slobode protivničkog lanca. Ova borba naziva se "semeai" - borba prsa o prsa.