16. Zadatci za 41.kyu

Presijecanje
Čestitamo! Sada ste 41.kyu!