17. Ko (vječnost)

Posljednje dodatno pravilo igre Japanci nazivaju ko što znači vječnost.

Ako shvatite ko, tada poznajete sva pravila igo igre.

Ko je malo teži pojam u odnosu na dosad opisana pravila. Sretno!


Prema tome, u igo pravilima zabranjeni su potezi koji ponavljaju već viđeni položaj na ploči. Ovaj pojam se naziva ko (vječnost).

Na ovoj ploči može se igrati i za bijelog. Ako dobijete poruku Illegal (ko) pokušali ste zabranjeni potez.

Zar bijeli ne može nikako uspjeti?

Može. Međutim, u međuvremenu mora odigrati potez negdje drugdje. Kako se tada položaj na ploči mijenja, bijeli može ponovno ukloniti crni kamen.

Odigrajte negdje drugdje na ploči, kao bijeli. Tada odigrajte opet negdje drugdje, kao crni. Bijelome je sada dozvoljeno ukloniti crni kamen. Provjeri!

Sad je crni na potezu. Njemu je sada zabranjeno uzeti nazad bijeli kamen. Vidjet ćete poruku Illegal (ko).


Bijeli ne želi napustiti svoju ugroženi lanac. Tako on igra negdje na ploči, kao na primjer E2, potez na koji crni mora odgovoriti. Pošto bi u suprotnom slučaju izgubio 8 kamenova, crni nevoljko igra na E1.

Sad je bijelome dozvoljeno ukloniti crni ko kamen s D8 i zabrana prelazi na crnoga. On nastavlja u istom stilu i igra B4. Ako bijeli odgovori A4, crni uzima ko na E8.

Ovakvu igru nazivamo ko borba.

Ko borba završava, kada jedan od igrača zanemari protivnikovu prijetnju i dovrši uklanjanje preostalih 5 kamenova. Za gubitnika, ovo je velika žrtva. On zauzvrat može negdje drugdje na ploči odigrati dva uzastopna poteza i tako pokušati umanjiti gubitak.

Ukratko, tražite gdje možete najviše dobiti s dva uzastopna poteza. Ako protivnik ocijeni da je vaša prijetnja vrijednija, odgovorit će na nju i ko borba se nastavlja.


Ko je težak, jer traži iscrpno vrednovanje prijetnji.
Za početnika je dovoljno zapamtiti da su zabranjeni potezi koji ponavljaju već viđeni položaj na ploči.

Ko pravilo ne dozvoljava ovdje prikazanu igru.

Ko nije samo pravilo zabrane, već uveliko pridonosi ljepoti
igo igre.