26. Zadatci za 36.kyu

Borba u kutu

U kutu ima manje prilike za bijeg, tako da borba postaje složena.
Kaže se da u kutu obitava čarobnjak...
Čestitamo! Sada ste 36.kyu!